Asociatia Pro Democratia Club Buzau organizeaza procedura de selectie a 6 pers adulte(4 titulari + 2 rezerve)pentru a participa la cursul de formare in mentorat social pentru romi, public speaking & advocacy.

Persoanele selectate vor participa la cursul de formare in mentorat social pentru romi, public speaking & advocacy in perioada 07-15.09.2024,in judetul Buzau. Dupa participarea la curs adultii selectati vor deveni mentori sociali pentru comunitatea roma si vor organiza campanii de informare/constientizare in randul adultilor romi cu care Asociatia Pro Democratia Club Buzau lucreaza.

Anuntul de selectie face parte din cadrul proiectului” Respecta tradițiile, dar fii responsabil! ,numar de proiect: 2023-2-RO01-KA210-ADU-000175699.

Obiectivul general al proiectului este “Conștientizarea adulților romi cu privire la riscurile și pericolele datorate de căsătoriile timpurii în rândul copiilor lor”, sub 16 ani, în ceea ce privește marginalizarea și excluderea socială a acestora.

Criterii de eligibilitate a aplicantilor:

Educație: Cunoștințe de bază în consiliere, asistență socială sau psihologie.

Experiență: experiență anterioară de lucru cu grupuri vulnerabile, în special în cadrul comunităților de romi daca este posibil. Aceasta poate include munca profesională, voluntară sau comunitară.

Abilități profesionale: Abilități în furnizarea de consiliere ,asistență socială și abilități de comunicare(comunicarea in limba engleza poate constitui un avantaj)

Atribute personale: angajament puternic pentru sprijinirea comunităților de romi, empatie, “open minded” și disponibilitate de a participa la activități de informare/conștientizare cu privire la riscurile căsătoriilor timpurii in comunitatea roma

Implicarea comunității: Prioritate pentru candidații din zonele rurale și cei cu experiență de voluntariat.

Incluziune: Aderarea la principiile egalității de gen și nediscriminării bazate pe criterii etnice și religioase, statut social și orientare sexuală.

Disponibilitate: Capacitate de a dedica timpul necesar pentru a participa la programul de formare și la activitățile ulterioare de mentorat,inclusive la campaniile de informare/constientizare, cu dorință de implicare pe termen lung in activitatile proiectului dar si ale Asociatiei Pro Democratia Club Buzau

 

Beneficii

Candidații selectați vor participa la programul de formare conceput pentru a-și dezvolta competențele în mentorat social, comunicare publică și advocacy. La curs participanții vor primi un certificat de participare, iar participanții străini vor primi și certificate de mobilitate Europass

Impact: Devenind un mentor social, candidații vor juca un rol crucial în sprijinirea comunităților de romi și în abordarea problemelor sociale critice.

Procedura  de aplicare

Depunere documente: Candidații interesați trebuie să depună un CV si o scrisoare de motivatie pana joi.20.06.2024, orele 16 la sediul Asociatiei Pro Democratia Club Buzau, iar rezultatul  selectiei va fi comunicat fiecarui candidat in data de 24.06 2024, incepand cu ora 13 telefonic. Eventualele contestatii pot fi depuse la sediul asociatiei pe data de 26.06.2024 ora 12.

Rezultatul final va fi comunicat fiecarui candidat in data de 28.06.2024